Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

.

.

× GDPR message: We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about privacy policy here. Click on the "x" to close this note and use our webpage.

 

News !
11th International Push Hands Meeting in Prague
2023 www.push-hands.cz

Taj-či čuan

 

Mnohí ľudia dnes cítia že stratili prirodzenú rovnováhu s prírodou
a snažia sa ju nejakým spôsobom získať naspäť.
Cítia, že táto strata má niečo spoločné so stratou slobody
a spájajú ju so zmätkami súčasného života.
To však nie je pravda.

Problém rovnováhy a slobody je starý ako sama ľudská civilizácia a ľudia sa ju snažili riešiť. Tisíce rokov pred súčasnou dobou ľudia objavili zvláštny paradox.
Cesta k slobode vedie iba cez tvrdú sebadisciplínu.

Preto všetky staré cesty k slobode vychádzali z tohto paradoxu a jednou z nich je i cesta umenia tai-či čuan. Aby človek oslobodil svoju myseľ i telo, musí sledovať cestu presne kodifikovaných pohybov, ktorým sa v tai-či čuan hovorí forma a ktoré boli vymyslené a opravované generáciami majstrov. Je treba sa im učiť krok po kroku. Treba ich opakovať po svojom učiteľovi tak dlho, kým nezmizne starý zlozvyk svoje telo používať, namiesto byť ním.

A to je cesta.

tai chi class

Základné predstavy
Centra taoistických umení Zlatý Kopec

Česko, Francie, Nemecko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Veľká Británia

Počet ľudí, ktorí sa zaoberajú umením tai-či čuan každým rokom narastá. Tento starý čínsky systém meditácie v pohybe nepomáha iba zbaviť sa zdravotných problémov vyvolaných súčasným spôsobom života, ale pomáha naviac získať späť stratený pocit celistvosti, stratený pocit súčasti vesmíru, ktorý nás obklopuje.

Naše centrum sa snaží tomuto umeniu učiť starým tradičným spôsobom. Bez skratiek, bez hudby, iba trpezlivým napodobovaním pohybov učiteľa. Podľa čínskej múdrosti vedia cesta k slobode iba cez prísnu sebadisciplínu a tak cesta k oslobodeniu pohybu vedie cez zvládnutie formálnych zostáv, na ktorých pracovali generácie majstrov umenia taj-či čuan.
Je treba sa im precízne učiť krok po kroku, pokiaľ nezmizne zlozvyk používať svoje telo ako nástroj ovládaný rozumom.
Až v jednote tela a mysli sa znovu objaví stratená harmónia a pohyb človeka sa prestane líšiť od prúdenia rieky., rastu stromov a letu vtákov na oblohe.

Pre tých, ktorí s umením taj-či čuan začínajú alebo hľadajú spôsob, ako zlepšiť svoj zdravotný stav existuje v našom Centre otvorená skupina. Tým, ktorí v systéme taj-či čuan nájdu cestu, ktorá im vyhovuje, ponúkame v zavretej skupine program na roky.

V Centre taoistických umení Zlatý kopec sa pracuje s dvoma štýlmi umenia tai-či čuan.

Štýl San Feng (Sam Fung Tai-ki kung) predstavuje pomerne málo známy štýl z juhu Číny. Základná prax tohto štýlu sa opiera o dve formy: formu Otca a formu Matky.
Forma Otca je ďalej rozčlenená na Deväť malých nebies (precvičenie všetkých kĺbov) a Deväť palácov (dych, rovnováha a zakorenenie).
Forma Matky pracuje s trinástimi základnými formami taj-či, t.j. s ôsmimi trigramami v rukách a piatimi prvkami pod chodidlami.
Výuka tohto štýlu pochádza z interpretácie majstra Ming Wonga.

Štýl Yang je naopak veľmi známy a rozšírený.
V Centre Zlatý kopec sa vyučuje jeho klasická neskrátená forma (108 foriem), tuj-šou a šerm tai-či.

 

 

*Shapes of Balance (English Blog)*........*Refleksje o Taichi (Polski Blog)*

facebookyou tubelinkedin