Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

.

.

× GDPR message: We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about privacy policy here. Click on the "x" to close this note and use our webpage.

 

News !
11th International Push Hands Meeting in Prague
2023 www.push-hands.cz

Môže byť Čchi Kung škodlivý?

Názov Čchi Kung označuje prácu s Čchi, čo je vitálna energia človeka. Pestovanie Čchi Kungu je integrovanou a dôležitou súčasťou praktikovania každého bojového štýlu.
Vo vonkajších štýloch pochádzajúcich z kláštoru Šaolin sa používa veľa foriem Čchi Kungu, ďalej formy Yi Jin Jing (premena svalov a šliach) a Xi Sui Jing (premývanie kostnej drene).
Vo vnútorných štýloch ako napr. Tai Chi Chuan je práca s Čchi Kungom obsiahnutá vo vnútornej práci s formou. Jednak sa používa veľa foriem Čchi Kungu, ktoré slúžia na získanie konkrétnych efektov, napr. zakorenenia, zlepšenia akosti a uvedomovania si dýchania, koncentrácie mysle, uvedomenia si pohybu a energie Čchi, emocionálnej rovnováhy a pod.

Môže Čchi Kung škodiť?

S Čchi kungom je to podobne ako s každou ľudskou aktivitou. Ak má niekto veľa napätí a blokov v tele, necvičí pravidelne , napr. strávi veľa času za počítačom a potom sa vyberie na 20km túru, tak po návrate bude mať bolesti nôh, chrbáta, ramien, bude mu pulzovať v spánkoch,srdce mu bude byť rýchlo, objavia sa ťažkosti s dýchaním, mdloby a pod.

Uvedené problémy poukazujú nie na škodlivosť chodenia, ale na slabú prípravu na jednorazovú veľkú námahu.

To isté sa deje aj v praktikovaní Čchi Kungu.

V Čchi Kungu sú formy a metódy práce pre začiatočníkov v jednoduchom prevedení, ktoré posilujú celý organizmus, upravujú kvalitu procesu dýchania, regulujú všetky funkcie vnútorných orgánov sprevádzajúc organizmus do stavu vnútornej rovnováhy.
Tieto formy nie sú nebezpečné a sú dobrou prípravou do cvičenia Tai Chi, všetkých štýlov kung fu alebo iných zložitejších a pokročilých metód Čchi Kungu. Príkladom takej formy je praktika stánia v prirodzenej pozícii (vo verzii pre začiatočníkov) alebo Pa Tuan Chin (Ba Duan Gin), osem kúskov brokátu vo verzii pre začiatočníkov, to znamená s koncentráciou na vedomé cítenie tela, regulácii dýchania a na bod dolného Tan Tienu (Dan Tien).
Do posledného bodu mám jednu poznámku:
Koncentrácia na dolný Tan Tien je všeobcnou metódou práce vo veľa štýloch Čchi Kungu, Tai Chi, kung fu ale napríklad aj v umení kaligrafie.
Je to energetické centrum človeka nachádzajúce sa na šírku dlane pod pupkom, vo vnútri tela bližšie k chrbtici. Centrum je spojené s veľa akupunktúrnymi bodmi, medzi iným s bodom Qi Hai, nachádzajúcim sa pod pupkom zhruba na šírku palca. Tento bod nemajú aktivovať tehotné ženy.
Preto sa tiež tehotné ženy cvičiace Tai Chi Chuan alebo Čchi Kung nemusia koncentrovať na bod dolného Tan Tienu.
Niektoré školy Čchi Kungu odrádzajú od koncentrácie na dolný Tan Tien aj v prvých dňoch menštruácie. Jedinou výnimkou je osem kúskov brokátu (Pa Tuan Chin). Je to bezpečná forma Čchi Kungu prinášajúca úžitok pre začínajúcich adeptov. Doporučujem ju každému, kto sa zaujíma o Čchi Kung alebo chce pracovať na sebe.

V Čchi Kungu sú tiež metódy, ktoré požadujú veľa prípravy a skúseností s Čchi.
Jedným z príkladov sú rôzne pokročilé techniky práce s dýchaním.
Potrebné schopnosti na pokročilej úrovne v Tai Chi:
- obrátené dýchanie
- otvorenie mikrokozmického a neskôr makrokozmického obehu Čchi v meridiánoch
- použitie dýchania do rozvoja vnútornej sily atď.
Sú určené pre pokročilých cvičencov, ktorý dosiahli v týchto metódach potrebnú úroveň schopností, napr.:
- správne (v ponímaní Čchi Kungu) postavenie kĺbov a celého tela
- kontroly dýchania
- vysokú úroveň vnútorného uvoľnenia
- schopnosti koncentrácie a uvedomovania
- emocionálnu rovnováhu.
Pokročilé metódy práce s Čchi Kungom nemôžu robiť začiatočníci. Je dobré mať na pamäti, že nebezpečenstvá plynúce z práce s Čchi Kungom nevyplývajú len z jeho intenzívneho cvičenia, ale tiež zo slabej prípravy a skúseností s prácou Čchi Kungu.
Pod pojmom slabá príprava mám na mysli praktikovanie pokročilých foriem Čchi Kungu (alebo práce s formou) bez skoršieho zvládnutia potrebných schopností.
Neskúsená práca s pokročilými dýchacími technikami môže mať bočné efekty, v extrémnych prípadoch neprispevajúcich zdraviu.

Preto tiež zaoberanie sa pokročilými metódami Čchi Kungu nemá byť experimentovaním inšpirovaným získanými informáciami z kníh alebo internetu.

Praktika tohto typu metód sa má robiť pod vedením kompetentného učiteľa.

Kompetentným učiteľom rozumiem človeka, ktorý sám pracuje s uvedenými metódami a má niekoľkoročné skúsenosti s cvičením.
Žiak aj učiteľ musia mať na pamäti, že napr. desať rokov cvičenia raz za rok alebo za týždeň nie je to isté čo desať rokov cvičenia každý deň.
V žiadnom prípade nie je učiteľom čerstvo upečený absolvent víkendového kurzu.

Kompetentný a zodpovedný učiteľ neučí začiatočníkov pokročilé metódy Čchi Kungu. Sprevádza žiaka krok po kroku formujúc tréning do jeho možností. Ak niekto nevie viesť zaujímavé cvičenia opreté o jednoduché, bezpečné a pre začiatočníkov dostupné metódy, ako je napr. Pa Tuan Chin, to svedčí o jeho nedostatku kompetencií alebo komplexoch (potrebe vystatovať sa) i o strate dôvery do ponúkanej metódy.

V prípade objavenia sa akýchkoľvek senzácií počas praktiky Čchi Kungu existuje niekoľko spôsobov ako si s tým problémom poradiť:
- Cvičiť menej intenzívne, kratšie alebo vo vyšších pozíciách
- Urobiť krátku prestávku, sadnúť si a ukľudniť dýchanie
- Napiť sa trochu vlažnej vody
- Pretrieť tvár, dlane a chodidlá vlažnou vodou

- Skoncentrovať sa na body Yongquan (yong chuan) na spodku chodidiel. Je to prvý bod na meridiáne obličiek (N1). Jeho umiestnenie možno nájsť v každej dobrej knihe o akupunktúre alebo môžeme poprosiť učiteľa, aby nám ich ukázal.

- Poprosiť učiteľa o úpravu prirodzenej pozície. Je to prvá pozícia, v ktorej sa začína forma každého štýlu Tai Chi a aj najelementárnejšie praktiky Čchi Kungu v každom štýle.
Zakladá si ona na stání v prirodzenej pozícii pravidelne, najlepšie každodenne, s koncentráciou na uvedené body Yongquan. Treba zodpovedne napasovať tréning do vlastných možností. Začíname od jednej, dvoch, troch minút státia, po určitom čase, keď sa organizmus posilní, môžeme dobu státia predĺžiť do 30 minút. Praktiku státia dlhšie ako 30 minút je lepšie robiť pod kontrolu skúseného učiteľa.
Všetko treba robiť trpezlivo, kľudne, krok po kroku.
Pamätajme o mojom príklade s chodením.


Tomasz Nowakowski
Rakúsko 2006
Preklad: Martin Rejt

 


 

*Shapes of Balance (English Blog)*........*Refleksje o Taichi (Polski Blog)*

facebookyou tubelinkedin