Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

.

.

× GDPR message: We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about privacy policy here. Click on the "x" to close this note and use our webpage.

 

News !
11th International Push Hands Meeting in Prague
2023 www.push-hands.cz

Tujšou

Tujšou, cvičenie Tai Chi s partnerom má oporu v deviatich z Trinástich základných foriem Tai Chi.
(Všetkých Trinásť základných foriem je obsiahnutých v cvičení Ta Lu). Porozumenie a realizácia zásad Tai Chi v trinástich základných formách je základom praktikovania Tai Chi a kľúčom do kvality a efektívnosti. Tujšou je „rozprávaním“ bez slov o úrovni realizovania zásad Tai Chi. Dobrý partner je pre nás ako zrkadlo. Pomocou techník Tujšou nám ukazuje, ako realizujeme zásady Tai Chi, kde robíme chyby a aké máme ohraničenia (strata rovnováhy, bloky a pod). Sprevádzajúci učiteľ má možnosť ukázať nám cez Tujšou skúsenosti ktoré je ťažko popísať slovami, „zdiagnostikované“ naše bloky a pomôcť pri ich uvoľňovaní, zhodnotiť pokrok v realizácii zásad Tai Chi, alebo individuálne nasmerovanie praktiky.
Tujšou môže byť tiež zaujímavým spôsobom výmeny skúseností medzi ľuďmi cvičiacimi rôzne štýly Tai Chi.

V našej tradícii používame niekoľko zásad „dobrého správania“ pri cvičení Tujšou:


-Predstavíme sa partnerovi pred cvičením pokiaľ sa nepoznáme

Tujšou slúži na výmenu skúseností a nie na rivalitu, nejde v ňom o výhru. Nič si nesnažíme dokázať. Preto tiež rešpektujeme úroveň schopností, možností a skúseností partnera. Určíme spolu s partnerom úroveň, na ktorej budeme cvičiť:

-Tujšou bez krokov alebo s prechodmi

-Tujšou na jednu ruku

-Všetky základné techniky

-Úplné Tujšou

-Voľné Tujšou

-Ta Lu

-Dynamiku praktiky

-Zaväzuje nás tiež zásadou starostlivosti a pomoci začiatočníkom a menenej skúsenejším od nás, spočíva to v prejdení na ľahšiu formu cvičenia, keď vidíme, že partner s neporadí s cvičením

Môžeme tiež skúšať objasniť a ukázať na konkrétny problém.
-V prípade pochybností rozoberáme problémy s prítomným učiteľom.


Zásady z našej tradície sú zhodné so zásadamy používanými a dodržiavanými na väčšine medzinárodných stretnutí v Tujšou.


Tomáš Nowakowski
Rakúsko Február 2007
Preklad: Martin Rejt