Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

 

 

News !
7th International Push Hands Meeting in Prague
September 2018 www.push-hands.cz

Tujšou

Tujšou, cvičenie Tai Chi s partnerom má oporu v deviatich z Trinástich základných foriem Tai Chi.
(Všetkých Trinásť základných foriem je obsiahnutých v cvičení Ta Lu). Porozumenie a realizácia zásad Tai Chi v trinástich základných formách je základom praktikovania Tai Chi a kľúčom do kvality a efektívnosti. Tujšou je „rozprávaním“ bez slov o úrovni realizovania zásad Tai Chi. Dobrý partner je pre nás ako zrkadlo. Pomocou techník Tujšou nám ukazuje, ako realizujeme zásady Tai Chi, kde robíme chyby a aké máme ohraničenia (strata rovnováhy, bloky a pod). Sprevádzajúci učiteľ má možnosť ukázať nám cez Tujšou skúsenosti ktoré je ťažko popísať slovami, „zdiagnostikované“ naše bloky a pomôcť pri ich uvoľňovaní, zhodnotiť pokrok v realizácii zásad Tai Chi, alebo individuálne nasmerovanie praktiky.
Tujšou môže byť tiež zaujímavým spôsobom výmeny skúseností medzi ľuďmi cvičiacimi rôzne štýly Tai Chi.

V našej tradícii používame niekoľko zásad „dobrého správania“ pri cvičení Tujšou:


-Predstavíme sa partnerovi pred cvičením pokiaľ sa nepoznáme

Tujšou slúži na výmenu skúseností a nie na rivalitu, nejde v ňom o výhru. Nič si nesnažíme dokázať. Preto tiež rešpektujeme úroveň schopností, možností a skúseností partnera. Určíme spolu s partnerom úroveň, na ktorej budeme cvičiť:

-Tujšou bez krokov alebo s prechodmi

-Tujšou na jednu ruku

-Všetky základné techniky

-Úplné Tujšou

-Voľné Tujšou

-Ta Lu

-Dynamiku praktiky

-Zaväzuje nás tiež zásadou starostlivosti a pomoci začiatočníkom a menenej skúsenejším od nás, spočíva to v prejdení na ľahšiu formu cvičenia, keď vidíme, že partner s neporadí s cvičením

Môžeme tiež skúšať objasniť a ukázať na konkrétny problém.
-V prípade pochybností rozoberáme problémy s prítomným učiteľom.


Zásady z našej tradície sú zhodné so zásadamy používanými a dodržiavanými na väčšine medzinárodných stretnutí v Tujšou.


Tomáš Nowakowski
Rakúsko Február 2007
Preklad: Martin Rejt