Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

.

.

× GDPR message: We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about privacy policy here. Click on the "x" to close this note and use our webpage.

 

News !
11th International Push Hands Meeting in Prague
2023 www.push-hands.cz

Tai Ki Kung (Tai Chi Kung)

Tai ki Kung (Tai Chi Kung) je umením tvorenia,
obnovenia a zachovania psychofyzickej rovnováhy v sebe a vo svojom okolí.
Je to umenie získavania a nájdenia harmonických proporcií v neustálych premenách yin yang.
Tai ki Kung Chang San Fung – Prax Tai Ki (Tai Chi) v súlade so zásadami popisujúcimi činnosť energie Chi a metódami práce s Chi odovzdanými Chan San Fengom.


Umenie Tai ki Kung je unikátnym, málo známym štýlom Tai Chi,
pochádzajúcim z južnej Číny, z Kantonu.
Do Európy sa dostalo v 80-tych rokoch 20-teho storočia, keď ho v Taliansku začal učiť
Dr. Ming Wong C. Y., žiak majstrov Wong Mou Wana a Men Tou Chi.
Tai Chi je v kantončine Tai Ki (prepis vo fonetickej taliančine).
Tento termín je filozofickým pravidlom popisujúcim stav dynamickej rovnováhy energie Chi (vzájomných premien Yin a Yang).


Činnosť pravidla Tai Ki (dopĺňania sa protikladov) môžeme pozorovať v každom prejave procesu života.
Najbližším príkladom je náš vlastný dych, ktorý je jedným z najdôležitejších prejavov energie Chi.
V každej fáze dychu máme nádych (yin), ktorý prechádza do výdychu (yang).
Obidve fázy dychu sa vzájomne dopĺňajú v rytme Tai Ki (Tai Chi), sprevádzajúc nás nepretržite celý život.

Kung znamená prácu, prax a skúsenosti získané v priebehu času.

Termín kung v názve štýlu zdôrazňuje význam praxe v získavaní pochopenia princípov rovnováhy Tai Chi (Tai Ki) a rozvíjanie schopnosti uplatniť túto zásadu.

Tai ki Kung je komplexný, všestranný a zaujímavý spôsob ako pracovať na sebe.
Je umením tvorenia vnútornej rovnováhy, meditácie, boja (sebaobrany) a starostlivosti o zdravie.

Prax Tai ki Kung sa opiera o dve základné formy:
Formu Otca (Nebo) a formu Matky (Zem). Symbolika názvov foriem je popísaná v tradičnej čínskej medicíne a v knihe premien – I ťing.

Forma Otca (Nebo) obsahuje cvičenia Tao In – „deväť malých nebies“, ktoré okrem iného slúžia k otváraniu systému meridiánov a regulácie toku energie Chi v celom organizme.
Forma Matky (Zem) je praxou „Trinástich základných foriem Tai Chi“:
Ôsmych premien yin yang (prázdnoty a plnosti) známych tiež ako „Osem trigramov“ alebo „Osem brán“ a „Piatich krokov“ prepojených s teóriou „Piatich premien (Piatich elementov)“.
„Trinásť základných foriem Tai Chi“ obsiahnutých vo forme Matky alebo inak trinásť chin (jin) je základom nielen Tai ki Kung, ale tiež každého štýlu Tai Chi Chuan (Tai Ki Kung v kantončine). Z „Trinástich základných foriem Tai Chi“ sa skladá aj Tuishou a Ta lu, ktoré sú dôležitým cvičením s partnerom v Tai Chi Chuan.

Kľúčovú úlohu v praxi štýlu Tai ki Kung popri forme Otca a Matky spĺňajú tiež:

Meditácia v sede a v stoji, napríklad pozícia „Hory“, „prirodzená pozícia“ a iné pozície.

Individuálna prax Tan Pin – Zlatá pilulka (externý názov – Jednoduchý bič), slúžiaca okrem iného k rozvoju vnútornej sily.

Prax Tap Sao – cvičenie Tai Chi (Tai Ki) s partnerom, čo je „Rozhovor (skrze prácu, bez slov) o rovnováhe a nerovnováhe“.
Jednou z najdôležitejších úloh Tap Sao je rozvíjanie „Načúvajúceho Chin (jin)“ a „Interpretujúceho Chin (jin)“.
Zručnosti spojené so skúmaním a interpretáciou zmien v pohybe energie.
Techniky Tap Sao majú veľa variantov a majú základ vo forme Otca a Matky.
Metódy práce v Tai Ki Kung, ktoré som vymenoval, sú základom tvorby nekonečného počtu variantov techník a metód štýlu.
Sú ako korene stromu, ktoré treba neustále rozvíjať. Čím vyšší je strom, tým silnejšie musí mať korene.

Tomasz Nowakowski
Londýn, Veľká Británia 02.03.2010
Preklad: Martin Rejt