Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

.

.

× GDPR message: We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about privacy policy here. Click on the "x" to close this note and use our webpage.

 

News !
11th International Push Hands Meeting in Prague
2023 www.push-hands.cz

Wu Chi – začiatok a koniec

Wu Chi, podstata prirodzenej pozície, je začiatkom a koncom všetkého. Kľud, ktorý sa rodí a umiera. Prázdnota, z ktorej vychádza pohyb i Tai chi. Je prvým pohybom v boji svetla s tmou, Yang s Yin. Pohyb je všetkým, čo sa deje. Nie iba premiestňovaním sa v priestore, ale aj každou emóciou, myšlienkou, impulzom energie. Hľadanie stavu Wu Chi pomáha získať vypĺňajúcu silu kľudu, oslobodzujúcu nás od strachu, ktorý blokuje našu činnosť. Každý krok v hľadaní Wu Chi má hlboký význam. Aj vtedy, keď sa nám zdá, že sa nám ho nepodarí nikdy nájsť, že neporiadok, ktorý nosíme v sebe, nám nedovolí sa k tomu stavu priblížiť.

Je to prvý krok na ceste ovládnutia strachu a chaosu. Bez investovania úsilia do pravidelného cvičenia sa nám nepodarí prísť ďaleko. Všetky umenia zaoberajúce sa komplexne celým človekom ako tai chi, zen, kjúdó, kaligrafia či jóga, nie sú len dvermi, ktoré možno otvoriť a pozrieť sa čo je za nimi. Aby sme dosiahli niečo viac, treba nimi prejsť a vydať sa cestou štúdia. Nie cestou každodenného „odcvičenia“ určitej zostavy, ale predovšetkým neustála snaha realizácie zásad vnútornej práce.

Tai Chi uľahčuje vstup na túto cestu podaním „pomocnej ruky“ a to formy. Naše roztúlané myšlienky koncentrujeme na náuke, opakovaním pohybov učiteľa. Venujeme pozornosť tomu, ktorou nohou a rukou v ktorom smere a poradí sa máme pohybovať. Neskôr, keď už zvládneme technickú stránku formy, máme možnosť približovať sa k stavu meditácie v pohybe. Je umením neprepadnúť zberateľskému hľadaniu nasledujúcich foriem a noviniek. Ísť ďalej započúvať sa do seba samého. Ponoriť sa do toho, čo v sebe nosíme. Koľko oproti svetlu, ktoré máme v sebe, zavadzajúcich smetí sme nazbierali. Negatívnych návykov vypracovaných rokmi. Reagovania hnevom v stresových situáciách, prejedanie sa či hladovanie zo slabosti alebo trestanie seba a blízkych výbuchmi hnevu alebo mlčania.

Meditácia v pohybe je najdôležitejší aspekt v Tai Chi. Z neho pochádzajú ďalšie praktické použitia: zdravotné a po mnohoročnom svedomitom praktikovaní aj schopnosť sebaobrany.
Udržanie koncentrácie počas praktiky na konkrétnom zadaní, napr. na pozorovaní dychu nás ukazuje v novom svetle pre nás samých. Ak sa nám podarí byť v tom procese dostatočne vytrvalými, časom, po uvedomení si zametených smetí pod koberec sebaklamu, dostaneme sa k šanci spracovania nahromadených blokov a škodiacich návykov. Šancu na návrat do rovnováhy, prázdnoty Wu Chi.
Nájdenie stavu Wu Chi vzniká a zaniká. Nemožno počítať s tým, že keď ho už raz získame, máme ho navždy. Môžeme počítať s tým, že dodržiavajúc pravidelnú praktiku, budeme sa do neho vracať a návraty nás budú meniť, dodávať silu do ďalšej práce, umožňujúc čoraz očisťujúcejšie nazeranie na seba i okolie.
Nie je to jednoduchá a ľahká cesta. Je to jednak jedna z mála metód, ktoré ponúkajú kompletný storočiami prepracovaný systém, sprevádzajúci nás cez vstupujúci proces premien. Nie je to propagácia „víkendového osvietenia“, ale ak sa to objaví, nenechá nás to s jeho dôsledkami samých. Pomoc skúseného učiteľa a praxe je neoceniteľným bodom opretia sa vo chvíľach, keď sa nám zdá, že nás prerastajú ťažkosti.

Ak chceš očistiť každodennosť od strachu a nesprávnych návykov, Tai Chi je dobrým rozhodnutím. Kompletným preskúmaným ľudským návratom do prírody.


Čriepky z prednášky Tomasza Nowakowského
Spracované: Zofia Polak, január 2007 Praha
Preklad: Martin Rejt