Tai chi, Qi Gong, Tomasz Nowakowski, Centrum Taoistických Umění Zlatý Kopec °Golden Hill°

.

.

× GDPR message: We are using cookies to give you the best experience on our website. You can find out more about privacy policy here. Click on the "x" to close this note and use our webpage.

 

News !
9th International Push Hands Meeting in Prague
September 2020 www.push-hands.cz

Staletími prošlapaná cesta ke zdraví

Pa tuan ťin neboli Osm kusů brokátu

 

 

Text: Tomasz Nowakowski, Miroslav Krůta, 1991, 2007
Foto: Lukáš Kliment, 1991

Tato útlá příručka je určena zájemcům o tradiční čínská cvičení, jejichž v současné době velmi populárním představitelem ve světě je Tchaj-ťi-čchüan.
Nicméně návod, jak jej cvičit, zde neuvádíme, neboť Tchajťi-čchüan se z knížky naučit nedá.
Jedině zkušený učitel svou radou a hlavně příkladem může žákům předat základy tohoto tradičního čínského cvičení.

Tchaj-ťi-čchüan je však z čínského hlediska relativně mladý. Kořeny, z nichž vyrůstá,
sahají hluboko do tisíciletí historie Číny.
Nejrůznější systémy fyzického i psychického cvičení jsou v Číně známy už pět tisíc let a jejich vzájemné vztahy a propojení jsou dnes jen těžko zjistitelné.
Jedním z těchto systémů je i velmi starý soubor osmi cvičení zvaný Pa tuan ťin neboli Osm kusů brokátu, který vznikl ve dvanáctém století našeho letopočtu.
Tato cvičení jsou poměrně jednoduchá a při dodržení všech zásad je možné se s nimi seznámit i bez osobní účasti učitele. Rádi bychom se o to pokusili a na následujících stránkách vás seznámili s variantou tohoto cvičení, které se cvičí v Centru taoistických umění Zlatý Kopec.

Sestava Osm kusů brokátu procvičuje všechny svaly i klouby a masíruje vnitřnosti, jako ostatně i všechny dobře sestavené systémy evropských rozcviček.

Chceme-li však pochopit čím se od těchto západních systémů liší a v čem spočívá její
účinnost, musíme se vrátit k čínské představě podstaty lidského těla a jeho zdraví.
Pro klasickou čínskou medicínu je člověk nedílnou součástí okolního světa a jeho vnitřní energetický systém je zcela napojený na energetický systém kosmu. Zdravý člověk tomuto spojení neklade harmonické rovnováze. Je jako louka, kterou protéká pramen, který zavlažuje všechny rostliny a rovnoměrně z louky odtéká.
Kolik energie z kosmu přijímá, tolik jí i vydává.

Člověk, který energie vydává více, než je schopen přijmout, se podobá louce, ze které voda odtéká rychleji než přitéká. Vysychá a jeho životně důležité orgány hynou.

Naopak člověk, který přijímá více energie, než vydává, je jako louka se stojatou vodou.


Nadbytek ničí stejně jako nedostatek.
Člověk se však, podobně jako louka, skládá z mnoha částí a zákoutí.
Stačí, aby nečistota zahradila jeden z malých přítoků potoka a louka se v tom místězabahní.
Stačí, aby napnuté neuvolněné svaly a šlachy zastavily průtok energie, kterou Číňané nazývají čchi a část těla má pak energie přebytek nebo naopak nedostatek.


Osm kusů brokátu využívá staletých zkušeností s akupunkturními drahami a postupně a pečlivě tělo od těchto nahromaděných napětí čistí a uvolňuje cestu energii tak, aby se její příjem a výdej vyrovnal.
Protože většina moderních lidí nashromáždí za svůj život v těle mnoho nejrůznějších překážek, nemůžeme čekat žádné výsledky, pokud budeme cvičit Osm kusů brokátu jenom krátký čas nebo s dlouhými přestávkami.
Teprve po delším čase pravidelného cvičení sami pocítíme účinky volně tekoucí energie
(ať už například teplo nebo mravenčení) a energie čchi pro nás přestane být mýtem a stane se zkušeností.
Abychom mohli začít cvičit, musíme se nejprve naučit dvěma základním postojům, ve kterých budeme Osm kusů brokátu provádět. Jsou to přirozený postoj a postoj jezdce.

pokračování:
Osm kusu brokátu.pdf